KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, Pardubice, 53353

Logo firmy Společnost KVIS s.r.o. začala působit jako regionální dodavatel vodohospodářských staveb menší a střední velikosti již v roce 1992, kdy vznikla odštěpením jednoho z provozních středisek organizace Vodovody a Kanalizace Chrudim. Od roku 2008 je členem stavební skupiny enteria. Předmětem naší činnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí. V plném rozsahu jsme schopni zajistit i projekci vodohospodářských staveb včetně jí příslušející inženýrské činnosti.

Kontakt

Kontaktní osoba Eliška Bydžovská
Telefon: 607078645
E-mail: eliska.bydzovska@kvis.cz
Web: http://www.kvis.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

eliska.bydzovska@kvis.cz | Informace přidány: 2014 Nov 27 20:48:31