Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Závodní 815, Třinec, 739 61

Logo firmy Kvalifikační a personální agentura byla založena v roce 2000 jako obecně prospěšná společnost.

Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec.

Posláním společnosti je zvyšování zaměstnatelnosti občanů mikroregionu Třinecka, Českotešínska a Jablunkovska rozšiřováním jejich znalostí a dovedností. Nabízené vzdělávací aktivity zvyšují vzdělanostní i dovedností úroveň klientů.

Společnost je držitelem akreditací vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. Jsme realizátory projektů Evropské unie – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost.


"Akceptujeme a pracujeme se systémem NSK (Národní soustavu kvalifikací)"

Kontakt

Kontaktní osoba Ing. Jana Vavrošová
Telefon: 602 554 878
E-mail: kapa@kapa-ops.cz
Web: http://www.kapa-ops.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kapa@kapa-ops.cz | Informace přidány: 2015 Apr 17 11:02:32