KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o.

Křižíkova 68h, Brno, 61200

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme i zkoušku profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA je moderně řízená slévárna ocelových odlitků, odstředivě litých trubek a speciálních odlitků.
Naše slévárna uspokojuje požadavky v oblasti kusové a malosériové výroby. Více jak stoletá tradice Královopolské slévárny ve výrobě odlitků je pro vás zárukou odbornosti a kvality v dodávkách odlitků, a řadí naši společnost mezi seriózní partnery na poli slévárenství.

Služby slévárny
Vyrábíme široký sortiment statických odlitků do písku. Standardní odlitky pro strojní zařízení jsou odlévány z konstrukčních ocelí a nízkolegovaných materiálů se zvýšenými mechanickými hodnotami. Vyrábíme odlitky z legovaných ocelí pro speciální použití. Disponujeme velkou pružností výroby díky indukčním i obloukovým pecím a velkou rozměrovou rozlehlostí odlitků. Akceptujeme i zakázky na jeden kus o malé váze a ze speciálních materiálů.
Sortiment slévárny:
- odlitky
- odstředivé lití
- metoda SHAW (výroba odlitků metodou keramických forem)
- modely

Kontakt

Kontaktní osoba Miroslav Herzán
Telefon: + 420 513 034 700
E-mail: slevarna@kpslevarna.cz
Web: http://www.kpslevarna.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

slevarna@kpslevarna.cz | Informace přidány: 2015 Mar 6 08:48:33