Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Výstavní 8, Ostrava, 70900

Logo firmy Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.


U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Ladislav Kozák
Telefon: 724613016
E-mail: l.kozak@khkmsk.cz
Web: http://www.khkmsk.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Řidič nákladní dopravy


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

l.kozak@khkmsk.cz | Informace přidány: 2014 Nov 6 15:51:00