Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Škroupova 957, Hradec Králové, 50002

Krajská hospodářská komora KHK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v Královéhradeckém kraji. Chrání zájmy svých členů - malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor: jednatelství HK, jednatelství RK, jednatelství NA, jednatelství TR, jednatelství JC.

Hlavním posláním Krajské hospodářské komory KHK je:
•podpora podnikatelských aktivit
•působení nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy
•zastupování podnikatelské veřejnosti na základě Zákona č. 301/1992 Sb
•šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit
•poskytování poradenských a konzultačních služeb
•provozování vzdělávací činnosti v rámci své působnosti
•spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy
•zabezpečení propagace a šířeníinformací o podnikatelské činnosti svých členů
•spolupráce s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělávání se
•podílet se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání
•podporovat školská zařízení zřízená k tomuto účelu
•navazování a rozvíjení styků s podobnými institucemi v zahraničí
•spolupráce s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími
•být sídlem kontaktního místa InMP
•spolupráce z CzechTrade - příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Kontakt

Kontaktní osoba Erika Javůrková
Telefon: 602344537
E-mail: javurkova@komora-khk.cz
Web: http://www.komora-khk.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

javurkova@komora-khk.cz | Informace přidány: 2014 Nov 11 11:34:22