KM-IT s.r.o.

Jordana Jovkova 19, Praha, 14300


Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Administrátor pohřebiště

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 2 zaměstnance.

Požadované zkoušky:
 

Administrátor pohřebiště

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 4 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 4 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

anna.kacabova@nuv.cz | Informace přidány: 2014 May 14 22:04:34