Jiří Švéda

Chebská 132, Aš, 35201

Logo firmy Jsme volné sdružení podnikatelů Ing.Karel Náprstek a Jiří Švéda. Jako společný název jsme zvolili označení Complex Energy. Snahou Complex Energy je efektivní využívání energií jak v objektech pro bydlení, tak v průmyslových odvětvích. Cílem je poté energetická soběstačnost, která vede k trvalému udržitelnému rozvoji společnosti. Naším cílem je praktická realizace moderního způsobu využívání energie. Jedním ze způsobů je inteligentní řízení budov, které je nutnou podmínkou pro efektivní využívání zdrojů tepla a chladu včetně distribuce energonositelů. Další součástí nového trendu ve stavebnictví je docílení úplné nebo částečné energetické soběstačnosti objektu. Toho docilujeme vlastní výrobou elektrické energie pomocí fotovoltaických systémů, větrných a vodních mikroelektráren, součástí tohoto procesu je snižovaní energetické náročnosti a potřeby objektu ať vhodnou volbou zdroje tepla, otopnou soustavou nebo izolací konstrukce objektu.

Kontakt

Kontaktní osoba Jiří Švéda
Telefon: 732716535
E-mail: sveda@complexenergy.cz
Web: http://www.complexenergy.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

sveda@complexenergy.cz | Informace přidány: 2015 Jun 9 17:59:51