Jaromír Blejchař

Ostrava

Logo firmy Firma YOGI se specializuje na prodej horských a silničních kol, jejich součástí a příslušenství.

Dalším odvětvím, kterým se zabýváme je prodej her, hlavolamů, šipek a kulečníkových potřeb. (více na: http://www.yogi.cz/hry/)

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.yogi.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Prodavač (ka)

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 0 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

monika@yogi.cz | Informace přidány: 2014 Nov 12 10:36:25