INVESTON s.r.o.

Koptova 7, Karlovy Vary, 36001

Logo firmy Naše firma, která vznikla v r. 1991, se zabývá poskytováním inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb. Tzn. že zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele staveb, s tím, že toto řízení technicky a organizačně připravíme a materiály předložíme investorovi ke konečnému rozhodnutí o výběru zhotovitele.
Dále zajišťujeme technický dozor investora po celou dobu průběhu stavby až po kolaudaci a uvedení stavby do provozu.
Poskytujeme služby v oblasti dotačního managementu zahrnující přípravu a podání žádosti o dotaci a následný monitoring projektu po celou dobu jeho životnosti a udržitelnosti.
Působíme převážně v regionu okresů Karlových Varů, Sokolova, Chebu a od roku 1996 také v hlavním městě Praze.

Kontakt

Kontaktní osoba Alena Brožová
Telefon: 353222503
E-mail: brozova@investon.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@investon.cz | Informace přidány: 2015 Jun 9 11:28:57