Inovace v dopravě, o.s.

Příkop 4, Brno, 60200

Logo firmy O sdružení IvD
Sdružení Inovace v dopravě bylo založeno 23.6.2009 s cílem přispívat k rozvoji bezpečné, moderní a efektivní dopravy. Sdružení tvoří významné české společnosti působící v oblasti dopravy v České republice a v zahraničí a současně také přední technické univerzity.

Cíle sdružení IvD
Sdružení Inovace v dopravě se zaměřuje na vývoj a zavádění nových technologií do oblasti silniční dopravy s cílem zvyšování její bezpečnosti, plynulosti a zajištění optimálních vazeb na ostatní druhy dopravy v rámci rozvoje multimodální dopravy na území České republiky. Jedním z důležitých cílů sdružení IvD je vytváření optimálních podmínek pro užší spolupráci výzkumné, akademické a korporátní sféry při zavádění inovací do oblasti dopravy.

Aktivity sdružení IvD
Sdružení poskytuje konzultace zaměřené na oblast dopravy a prostřednictvím know-how svých členů je provádí rychlé dopravní průzkumy, připravuje studie a projekty dopravních řešení, provádí audit stávajícího systému dopravy a jejího řízení, podporuje aktivity měst a obcí při zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, nabízí řešení dopravy v klidu a úzce spolupracuje se samosprávami i v dalších oblastech úzce souvisejících s dopravou. Sdružení také pořádá pravidelné odborné semináře a konference.

Kontakt

Kontaktní osoba Ivan Fencl
Telefon: +420 603 422 113
E-mail: cluster-iit@email.cz
Web: http://www.inovacevdoprave.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

cluster-iit@email.cz | Informace přidány: 2015 Feb 19 14:32:49