Information and Records Management Society - Czech Republic Group, o.s.

Thunovská 12, Praha, 11800

Logo firmy Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s. je profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů v České republice. Sdružení je součástí mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně a představuje její lokální pobočku pro Českou republiku a Slovensko. Na základě příslušnosti k IRMS ve Velké Británii je sdružení oprávněno k udělování osobních certifikátů v oblasti správy dokumentů a k provádění auditu organizací podle normy BS/ISO 15489.

Hlavním cílem sdružení je podporovat a propagovat správné postupy správy a řízení dokumentů a informací a usilovat o zlepšování standardů kvality v této oblasti. Klíčovými činnostmi při naplňování tohoto globálního cíle jsou snaha o odborný růst a vzdělávání členů sdružení, odborné i laické veřejnosti a podpora relevantního výzkumu a publicistiky.

Kontakt

Kontaktní osoba Tomáš Bezouška
Telefon: +420 222 559 569
E-mail: bezouska@irms.cz
Web: http://www.irms.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@irms.cz | Informace přidány: 2014 Nov 10 12:00:01