IHAS s.r.o.

Stodolní 31, Ostrava, 70200

Logo firmy Společnost IHAS, kterou charakterizují činnosti v oblasti bezpečnosti práce,rizik požáru a výbuchu pracuje na trhu práce více než 10 let a mezi hlavní atributy patří vysoká profesionalita a nezávislost podložená akreditací. Sdružili
jsme opravdu špičkový tým expertů z řad soudních znalců, inspekčních orgánů a vysokoškolských odborných pracovišť. V uplynulých třiceti letech se potřeba zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců zařadila mezi priority Evropské komise. Včasná implementace veškerých nařízení a zákonných požadavků dané problematiky v průmyslových podnicích je dnes jedinou šancí jak obstát v konkurenci na sjednoceném evropském trhu.
Pokud máte otázky týkající se rizik spojených s bezpečností práce ve výbušných prostředích, protivýbuchové ochrany, nebo si nejste jisti v naplňování požadavků české nebo evropské legislativy, IHAS je připraven Vám pomoci.

Připravujeme pro Vás odborný seminář, který se uskuteční 17. - 19.3.2015. více informací: http://www.ihas.cz/skoleni/

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Tadeáš Podstawka
Telefon:
E-mail: podstawka@ihas.cz
Web: http://www.ihas.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Revizní technik elektrických zařízení

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

podstawka@ihas.cz | Informace přidány: 2014 Nov 19 12:51:46