HOBES, spol. s r. o.

K luhům 151, Horní Benešov, 79312

Logo firmy Naše firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy.

V současnosti naše firma zaměstnává 187 zaměstnanců. Celkový obrat za rok 2012 dosáhl výše cca 215 mil. Kč, z něhož více než 25,8 % představoval vývoz (především do Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Rumunska) .
Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřinná společnost v Polsku. Úspěšná výrobní kooperace probíhá také se zahraničními firmami.
Základní jmění společnosti je 1 000 000,- Kč.
Výrobní plocha společnosti je cca 6 600 m2, skladová plocha: krytá 810 m2 + volná plocha 400 m2.

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949. Výsledkem jsou různá ocenění jakým je např. CZECH MADE. Rozšiřováním výrobního sortimentu, přípravou nových výrobků a aktivním zapojením marketingu chceme vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň poskytovaných služeb.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Silvie Ludvíčková Kurková
Telefon: 554 748 320
E-mail: silvie.kurkova@hobes.cz
Web: http://www.hobes.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Manažer kvality

Požadované zkoušky:
 

Personalista

Požadované zkoušky:
 

Skladník

Požadované zkoušky:
 

Dělník ve strojírenské výrobě

Požadované zkoušky:
 

Kalič

Požadované zkoušky:
 

Lakýrník ve strojírenství

Požadované zkoušky:
 

Nástrojař pro řezné nástroje

Požadované zkoušky:
 

Obsluha CNC obráběcích strojů

Požadované zkoušky:
 

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

silvie.kurkova@hobes.cz | Informace přidány: 2014 Dec 17 12:18:16