HAPPY PRESCHOOL, s.r.o.

Obřanská 128, Brno, 61400

Logo firmy Úspěšným složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) je absolvent/ka připřaven/a na úspěšný výkon následujících pozic:

Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte),
pečující osoba v dětské skupině (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.),
pečující osoba v soukromém zařízení péče o děti předškolního věku,
chůva v dětském koutku,
školní asistent v mateřských školkách, které přijímají děti mladší 3 let.
Profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás opravňuje k provozování vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. Držitel osvědčení je oprávněn k provozování vázané živnosti péče o děti do tří let věku v denním režimu.

Termín zkoušky je zahájen kurzem první pomoci. Samotná zkouška se poté skládá ze tří částí – písemné, praktické a ústní. Časová náročnost zkoušky je 2,5 – 4 hodiny podle počtu uchazečů. Všechny části probíhají v jeden den.

Studijní materiály jsou v ceně zkoušky a je možné je zaslat elektronicky.

Kontakt

Kontaktní osoba Petra Krajplová
Telefon: 739007513
E-mail: happy.chuva.brno@gmail.com
Web: https://chuvy.happypreschool.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

happy.chuva.brno@gmail.com | Informace přidány: 2018 Dec 10 18:10:55