Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637, Paskov, 739 21

Logo firmy Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru (OKR).

Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v OKR se zaměřením na prevenci před nebezpečnými jevy v horninovém masivu při dobývání uhlí.

V 90. letech v souvislosti s útlumem těžby uhlí v OKR došlo k rozvoji nových aktivit zaměřených na zahlazování následků hornické činnosti na povrchu. Jednalo se zejména o sanaci starých důlních děl a výstupů důlních plynů na povrch. Firma převzala centrální plynovod pro distribuci a prodej důlního plynu z dolů OKR a získala licence pro plynárenské činnosti. Byla zahájena těžba důlního plynu také z uzavřených dolů v OKR.

Po r. 2000 je dále rozvíjen trend v rozšiřování služeb poskytovaných mimo doly v OKR. Laboratoře provádějí analýzy všech složek životního prostředí. Byla pořízena speciální vrtná technika a technologie pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. V r. 2005 byla spuštěna kogenerační jednotka pro výrobu el. energie a tepla z důlního plynu.

Do února roku 2008 byla firma součástí holdingu OKD, a.s.

V dnešní době je firma součástí nadnárodní společností Green Gas International B.V. a na tomto základě byl změněn název společnosti na Green Gas DPB, a.s. Koncernové uspořádání společnosti v příloze.

Firma splňuje požadavky integrovaného manažerského systému ( certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008), je také akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Kontakt

Kontaktní osoba Ivo Částek
Telefon: +420 558 612 292
E-mail: ivo.castek@dpb.cz
Web: http://www.dpb.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

personalistika@dpb.cz | Informace přidány: 2015 Nov 6 08:44:23