GESOMONT s.r.o.

Bohumínská, Rychvald, 73532

Logo firmy Společnost GESOMONT s.r.o. vznikla v roce 1995 transformací s firmy Benda-GESO a její činností jsou opravy technologických a výrobních zařízení průmyslových podniků, výroba jednoúčelových strojů a náhradních dílů, výroba a montáž lehkých ocelových konstrukcí a prvků.

Ve spolupráci s konstrukční kanceláří PARS Engineering, s.r.o. jsme schopni zabezpečit i výkresovou dokumentaci, včetně statických výpočtů.

Od roku 2002 vlastníme certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://gesomont.cz/

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Provozní zámečník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

benda@gesomont.com | Informace přidány: 2015 Mar 20 10:56:42