Filip - mateřská škola s. r. o.

Na Hradčanech 18, Cheb, 35002

Dětská skupina FILIP pod Winfield jazykovou školou s.r.o. poskytuje nový typ služby péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.
Do 30. června 2015 jsme pracovali v rámci projektu, který byl podpořen finančními prostředky ESF a státního rozpočtu ČR.
Od 7. července 2015 jsme zapsáni na MPSV ČR v evidenci dětských skupin podle zákona 247/2014 Sb.
Naše předškolní zařízení rodinného typu s prvky metody Montessori, s důrazem na biosociální potřeby dětí. V zařízení jsou dvě oddělení po 12 dětech, o děti pečují zkušené učitelky. Program je v češtině, zároveň děti mají denně 60 minut s českou lektorkou a s rodilým mluvčím anglického jazyka.

Zařízení poskytuje výchovnou péči zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte a jeho schopností přiměřených věku.

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. Tyto prvky se snažíme prosazovat v našem plánu výchovy a péče.

"Dvanáctero“ M. Montessori:

- vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj

- ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho

používání

- být aktivním při zprostředkovávání vztahu dítěte s okolím

- pozorovat a diagnostikovat, umět pomoci v okamžiku žádosti o pomoc

- podat pomocnou ruku jen tehdy, když je dospělý o pomoc požádán

- naslouchat a potom se ptát

- respektovat dítě, když pracuje, nevyrušovat ho

- respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho dospělý hned opravoval

- respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných

- stále se pokoušet nadchnout děti pro práci

- nechat děti pocítit, že na jeho pomoc se mohou ostatní kdykoliv spolehnout

- nabízet dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji „duši“


Při přijímání nových zaměstnanců akceptujeme osvědčení o složení profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Kontakt

Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Bendová
Telefon: 608 118 860
E-mail: k.bendova@winfield.cz
Web: http://www.skolka-filip.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

filip@winfield.cz | Informace přidány: 2015 Sep 18 01:43:32