Farní Charita Pacov - NZDM Spirála

nám. Svobody 2, Pacov, 395 01

Logo firmy Posláním NZDM Spirála je poskytovat zázemí, podporu a odbornou pomoc při řešení problémů dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím toho chceme dosáhnout pozitivních změn v jejich způsobu života a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Kontakt

Kontaktní osoba Mgr. Michaela Strašíková
Telefon: 731562681
E-mail: spirala@pacov.charita.cz
Web: http://www.spiralapacov.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

spirala@pacov.charita.cz | Informace přidány: 2019 May 23 15:03:00