Farmet a.s.

Jiřinková 276, Česká Skalice, 55203

Logo firmy Naším posláním je být spolehlivým partnerem zemědělců a zpracovatelského průmyslu v oblasti zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnatých semen, zvláště řepky olejné a slunečnice.

Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní a produktivní stroje pro profesionální použití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Hlavním cílem je vysoká produktivita a životnost strojů a technologií, což zabezpečuje rychlou návratnost investic pro naše zákazníky.

Prostřednictvím našich obchodních zástupců a partnerů nabízíme naše výrobky a služby v celé Evropě.

V oblasti zpracování půdy se Farmet a. s. specializuje na stroje s pasivním pracovním ústrojím. Tyto stroje jsou díky své jednoduché a masivní konstrukci vhodné do všech typů půd. Pasivní způsob práce při její vysoké kvalitě, a tím i nízká energetická náročnost, předurčuje jejich použití v minimalizačních technologiích.
V roce 2008 aplikována nová speciální technologie výroby eXtra STEEL line, která umožňuje použití vysoce pevných zušlechtěných materiálů nejen na pracovních orgánech stroje, ale i na extrémně zatěžovaných částech hlavních rámů a seřizovacích mechanizmů. Rámy strojů jsou na velmi exponovaných místech tvořeny dílci z vysokopevnostních ocelí dosahujících několikanásobnou pevnost oproti běžným kvalitním konstrukčním materiálům. Díky technologii eXtra STEEL line je dosahováno nižší hmotnosti strojů a výrazně vyšší životnosti v nejnáročnějším provozu.

Systém vývoje, výroby, dodávek a servisu je řízen a certifikován dle systému řízení kvality ISO 9001:2008.

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Dana Podaná
Telefon: +420491450100
E-mail: farmet@farmet.cz
Web: http://www.farmet.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

farmet@farmet.cz | Informace přidány: 2015 Jan 27 17:15:37