Explosia a.s.

Semtín 107, Pardubice, 53050

Logo firmy Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Firma byla založena v roce 1920 a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských seskupení - od samostatné akciové společnosti přes závod v rámci větších firemních celků zpět k samostatně hospodařící společnosti od 1.6.2002. Explosia a.s. zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především do zemí EU.

Kontakt

Kontaktní osoba Lucie Pošvářová, DiS.
Telefon: 466824769
E-mail: lucie.posvarova@explosia.cz
Web: http://www.explosia.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

lucie.posvarova@explosia.cz | Informace přidány: 2015 Jan 26 15:58:51