EXMONT-Energo a.s.

Bohunická 1, Brno, 61900

PROFIL SPOLEČNOSTI
Akciová společnost EXMONT-Energo a.s. byla založena v roce 1991. Její zakladatel pan Jaroslav Teply, sen., se zaměřoval původně na opravy elektrických motorů. Postupně byl výrobní program rozšiřován o další strojírenské obory se zaměřením na výrobu a opravy veškerých energetických zařízení.
V současné době zajišťuje firma kompletní služby v oboru vodních turbin, elektromotorů, generátorů. Zabíváme se výrobou a opravami NN a VN elektromotorů a generátorů a technologií vodních turbín. Využívají se přitom nejmodernější dostupné technologie. Velice prospěšnou se v tomto směru jeví spolupráce s katedrou vodních strojů při VUT Brno.
Od roku 2001 má společnost EXMONT-Energo a.s. k dispozici vlastní výrobní areál. V témže roce byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti. Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Olga Teplá
Telefon: 731 578 284
E-mail: olga.tepla@exmont.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Zámečník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 3 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

olga.tepla@exmont.cz | Informace přidány: 2015 Jun 29 13:54:33