eMDe Traffic accident s.r.o.

Prokopova 11, Praha, 13000

Asistenční služby v silniční dopravě

„Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.“

Kontakt

Kontaktní osoba Michal Kordula
Telefon:
E-mail: nehoda@centrum.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Všeobecný technickoadministrativní pracovník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 3 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

nehoda@centrum.cz | Informace přidány: 2014 Nov 12 05:21:42