EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

V. Talicha 845/17, České Budějovice, 37006

Logo firmy Profesionální poradenská činnost a vzdělávání - rozvojové kurzy a semináře.
Garantujeme individuální přístup ke klientovi, s cílem stát se stabilními, odpovědnými a motivovanými lidmi, kteří rozumí svým spolupracovníkům či obchodním partnerům a dokáží s nimi efektivně komunikovat, obchodovat, podnikat a tím být také více skutečně konkurenceschopný.
Nabízíme specializované vnitrofiremní vzdělávání k podpoře úspěchu Vaší firmy dle Vašich potřeb
• Emoční inteligence ve firemní praxi – zvýšení odpovědnosti zaměstnance a schopnosti motivace, sebedůvěry.
• Syndrom vyhoření - programy zaměřené na potíže (konflikty) na pracovišti, prevenci a řešení syndromu vyhoření a efektivní práci s emocemi (stress managment).
• Moderní typologie jako podpora efektivního vedení lidí a kultivace obch.vztahů.
• Koučování – orientace klienta v jeho současné situaci, odhalení příčin pracovního problému a jeho trvalé vyřešení.
• Poradenství v oblasti HR (Assessment centrum) – pomoc při vstupním interwiev pro uchazeče o zaměstnání, poradenství v procesu řízení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců, rozvoje lidí, tvorbě kariérních plánů, kompetenčního modelu, 180/360 stupňové zpětné vazby, podpora personalistům a vedoucím pracovníkům.
• Efektivní komunikace, Neverbální komunikace – styly, umění a správné zásady obchodní a interní komunikace.
• Umění sebe/prezentace - řečnické dovednosti, správná verbální a neverbální komunikace, odbourání strachu a nervozity z prezentace v aplikaci na profesní prostředí.
• Efektivní práce s časem – timemanagement pro každého.
• Obchodní dovednosti – podpora obchodního týmu při dosahování prodejních výsledků.
• Leadership moderní generace – komplexní program pro rozvoj manažerů, vedoucích pracovníků v jejich řízení a vedení lidí.
• Teambuilding – podpora týmovosti a tím i zvýšení výkonů pracovních týmů.
• Analýza vzdělávacích potřeb - individuální, firemní - prioritní oblasti koncepce rozvoje.
• Tvorba vizí, strategií a hodnot jako podpora úspěšného nasměrování a rozvoje firmy.
• Poradenství v oblasti změny či tvorby firemní kultury.
• Komplexní poradenskou péči – individuální, párovou, partnerskou, rodinnou, skupinovou.
• Kurzy pro veřejnost - komunikace v rodině, mezi partnery či rodiči a jejich dětmi, správné fungování dlouhodobých vztahů, vytvoření rodinného zázemí, které poskytuje nejlepší podporu pro zdravý rozvoj osobnosti všech členů rodiny.
Způsob práce
Základním principem je partnerství s klientem postavené na vzájemné důvěře a porozumění jeho prioritám a potřebám, s důrazem na to, aby se získanými informacemi uměl a mohl absolvent kurzu pracovat tak, že okamžitě pocítí možnosti a přínos aplikace získaných znalostí v praxi.
Klientům garantujeme následný "servis" pro absolventy kurzu, ke konzultacím s lektorem.

Kontakt

Kontaktní osoba Blanka Beníšková
Telefon: 777966557
E-mail: beniskova@educoprosperity.cz
Web: http://www.educoprosperity.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

beniskova@educoprosperity.cz | Informace přidány: 2019 Jan 25 08:21:22