DSB EURO s.r.o.

Gellhornova 18, Blansko, 678 01

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme i zkoušku profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Společnost DSB EURO s.r.o. převzala slévárnu 15. 8. 2005 a přímo navazuje na slavnou tradici slévárenské výroby, která sahá až do roku 1698. Jedná se o soukromou firmu a jejím zakladatelem a vlastníkem je pan JUDr. Milan Hlaváč. Podnikatelským předmětem této firmy je výroba a prodej odlitků ze šedé, tvárné, umělecké litiny a ocelolitiny. Dále vlastníme modelárnu, ve které vyrábíme modelová zařízení ze dřeva, kovu a pryskyřičných materiálů. V současné době má firma DSB EURO s.r.o. 486 zaměstnanců.

Prestižní ocenění „European Quality Award“

Významné události se dne 27. října 2008 zúčastnil majitel a generální ředitel společnosti JUDr. Milan Hlaváč. Britská organizace Europe Business Assembly mu v Oxfordu udělila prestižní ocenění „European Quality Award“. Toto ocenění si, dle kritérií EBA, společnost zasloužila především za silný důraz na spokojenost zákazníka, mimořádný rozvoj v průběhu tří let fungování firmy a za garanci kvality dle nejvyšších požadavků evropského trhu.


Více zde: http://www.dsbblansko.cz/o-spolecnosti/

Kontakt

Kontaktní osoba Alena Hlaváčková
Telefon: +420 516 427 126
Web: http://www.dsbblansko.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Slévač - formíř

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 5 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

sekretariat-gr-foundry@dsbblansko.cz | Informace přidány: 2015 Sep 7 21:31:49