DOMOZA projekt s.r.o.

Teslova 1202/3, Plzeň, 30100

Logo firmy Dovolte nám, abychom se představili. DOMOZA projekt s.r.o. je společnost působící v zejména Plzeňském kraji v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek.

NAŠE SLUŽBY

ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Zkonzultujeme s Vámi Váš záměr a Vaše přání a navrhneme vhodná řešení pro možnost získání dotace. Prvotní konzultaci Vám poskytneme zdarma.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Důkladně a kvalitně připravíme a předložíme Vaši žádost včetně povinných příloh – studií proveditelnosti, finančních analýz, podnikatelských záměrů,...

REALIZACE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Komplexně připravíme a zorganizujeme výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění či dle pravidel poskytovatele dotace a to včetně zadávací a kvalifikační dokumentace. Jsme schopni realizovat zadávací řízení na stavební práce, dodávky i služby jakéhokoli rozsahu.

ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTU V DOBĚ REALIZACE

Zajistíme Vám kompletní administraci úspěšného projektu – předkládání monitorovacích zpráv, změn, žádostí o platbu,...

ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

Postaráme se o Váš projekt i po proplacení dotace.


U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová
Telefon: 602469038
E-mail: soukupova@domoza-projekt.eu
Web: http://www.domoza-projekt.eu

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

konvalinkova@domoza-projekt.eu | Informace přidány: 2017 Jul 25 12:23:23