D.I.S., spol. s r.o.

Křižíkova 3009/72a, Brno, 61200

Logo firmy Společnost D.I.S., spol. s r.o. se řadí mezi středně velké stavební společnosti v České republice. Byla založena v roce 1992 bývalými pracovníky Dopravních staveb Olomouc se zkušenostmi ze všech oblastí dopravního a inženýrského stavitelství. Ve vysoce konkurenčním prostředí si již několik let udržuje stabilní pozici jak ve městě Brně, tak i na území České republiky. Společnost se zaměřuje na opravy a rekonstrukce komunikací, vodovodů, plynovodů, kanalizace, výstavbu betonových konstrukcí v podobě mostů malých a středních rozpětí, zámečnickou výrobu, opravy těžké a lehké mechanizace.
Při náboru nových zaměstnanců uznáváme také příslušná osvědčení o odpovídající profesní kvalifikaci podle národní sestavy kvalifikací (NSK).
Z hlediska situace v poptávce společnosti po nových kvalifikovaných zaměstnancích předpokládáme v horizontu 1 roku - až 5 let zájem o několik dalších nových kvalifikovaných pracovníků na pozice stavbyvedoucí nebo stavební mistr, technik.

Kontakt

Kontaktní osoba Martina Nováková
Telefon: 545 128 522
E-mail: novakova@disbrno.cz
Web: http://www.disbrno.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

novakova@disbrno.cz | Informace přidány: 2015 Apr 24 09:13:23