Czech One Prague s.r.o.

Platnéřská 7, Praha, 11000

DS Wágnerka je soukromé, registrované zařízení, jehož prvořadým cílem je to, aby rozsahem a kvalitou poskytovaných sociálních služeb vytvořil svým klientům důstojné podmínky pro plnohodnotný život. Posláním DS Wágnerka je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osobě, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu, potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb.

Kariéra: Pro doložení potřebné kvalifikace u poptávaných profesí akceptujeme i osvědčení o získané kvalifikaci dle NSK (pokud to daná profese umožňuje).

Kontakt

Kontaktní osoba Hana Spoladore
Telefon:
E-mail: info@wagnerka.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@wagnerka.cz | Informace přidány: 2015 Jul 29 12:54:40