CZECH INDUSTRY GROUP a.s.

Chebská 2096, Sokolov, 35601

Logo firmy Společnost Czech Industry Group, a.s., dříve Sostroj, a.s. byl vytvořena v roce 2009 jako samostatná dceřiná společnost Sokolovských strojíren a.s. Její historie je však starší. V areálu společnosti vznikly v roce 1953 Ústřední dílny, které veškerou svojí činnost zaměřovaly na opravy důlních strojů a velkostrojů pro dolové podniky. Tato činnost byla zajišťována nepřetržitě do roku 2010. Od roku 2011 se společnost byla nucena orientovat na nové trhy a zajišťovala výrobu části strojů pro především zahraniční zákazníky. Nová etapa rozvoje firmy započala v roce 2013, kdy získala nového majoritního vlastníka, který společnost orientuje na přesné obrábění částí strojů a zařízení, včetně finalizace výrobků. Valná hromada společnosti Sostroj, a.s. schválila dne 7.5.2014 přejmenování na Czech Industry Group, a.s. Vlastníme i svoji LPG stanici.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Vrba
Telefon: 606 641 418
E-mail: vrba@czcig.cz
Web: http://www.czcig.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Provozní zámečník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 5 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 20 zaměstnanců.

Požadované zkoušky:
 

Svářeč kovů

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 5 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 20 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

dohnal@czcig.cz | Informace přidány: 2015 Apr 22 11:14:34