Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Pardubice, 53002

Logo firmy Společnost Chládek a Tintěra Pardubice, Pardubice a.s. jsme založili v dubnu roku 1994 jako dceřinou společnost litoměřické "matky" stejného jména. V roce 1997 jsme firmu transformovali na akciovou společnost a zcela osamostatnili, takže v současné době se jedná o suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Poslání naší organizace spatřujeme nejen v pozici producenta kvalitních služeb a zboží, v pozici dobrého zaměstnavatele, ale také nositele a reprezentanta transparentně formulovaných mravních hodnot.Předmětem činnosti naší společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti výstavby, rekonstrukce a opravy technické infrastruktury státu a obcí (koleje, mosty, silnice, vodovody, kanalizace) a v segmentu pozemního stavitelství ( občanské, průmyslové, bytové, sociální , nemocniční stavby ) Dynamicky rozvíjíme nabídku informačních produktů v oblasti projekce a stavební diagnostiky, investičního a realizačního inženýringu včetně developerských projektů. Naše společnost je vedoucím podnikem na českém trhu termitového svařování kolejnic a budování bezstykové koleje. U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Gabriela Jedličková
Telefon: 725601952
E-mail: gabriela.jedlickova@cht-pce.cz
Web: http://www.cht-pce.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

gabriela.jedlickova@cht-pce.cz | Informace přidány: 2014 Dec 8 13:55:11