CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 1, Cheb, 35002

Logo firmy Společnost CHETES s.r.o. byla založena v roce 1997 a vznikla jako nástupnická organizace za bývalou příspěvkovou organizaci Technické služby města Chebu. Jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti CHETES s.r.o. je město Cheb.

Hlavními aktivitami naší společnosti jsou správa, provoz a údržba majetku města Cheb. Pro město a jeho občany zabezpečujeme, zajišťujeme a vykonáváme veřejně prospěšné činnosti a služby různého charakteru. Naše společnost však nevykonává činnosti pouze pro město Cheb. Ve všech našich oblastech a oborech poskytujeme naše služby i jiným právnickým a fyzickým subjektům, firmám nebo obcím.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Bc. Vladimír Krýsl
Telefon: 354400754
E-mail: krysl@chetes.cz
Web: http://www.chetes.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

krysl@chetes.cz | Informace přidány: 2015 Sep 21 18:19:40