ČESKÁ ASOCIACE WELLNESS o.s.

Opletalova 22, Praha, 11000

Logo firmy ČAW je státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace. Je sdružením právnických a fyzických osob působících v oblasti wellness.

CÍLE ČAW
Zastupovat zájmy členské základny
Rozvíjet služby pro členskou základnu
Zmapovat , definovat a nabízet služby garantovaných subjektů
Rozvíjet a propagovat oblast WELLNESS všemi dostupnými prostředky (publikace, konference, veletrhy)
Monitorování kvalitního rozvoje v oblasti WELLNESS a certifikace subjektů Wellness
Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti WELLNESS, napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální informace z oboru
Garantovat koncepční a obsahovou náplň subjektů nesoucí název Wellness, bojovat s nekalou soutěží a nevhodným používáním označení WELLNESS
Zvyšovat úroveň a pověst oboru WELLNESS na národní i mezinárodní úrovni
Nabízet společné marketingové aktivity
Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností

Kontakt

Kontaktní osoba Eva Mištinová
Telefon: 733653334
E-mail: emistinova@spa-wellness.cz
Web: http://www.spa-wellness.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

emistinova@spa-wellness.cz | Informace přidány: 2016 Feb 10 14:38:05