Česal Enterprises s.r.o.

náměstí Přátelství 3, Praha, 10200


Kontakt

Kontaktní osoba Jan Česal
Telefon: 777706778
E-mail: jan@ces.al

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Obchodní zástupce finančních služeb

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.

Požadované zkoušky:
 

Asistent/ka

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 2 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

up@ces.al | Informace přidány: 2017 Apr 19 23:22:55