CENTRAL STICKS s.r.o.

Libčany 225, Libčany, 50322

Euro Sticks Group je situován v srdci Evropy s jednoduchým přístupem na hlavní trhy s různými druhy dřevin. Naše výrobky jsou dobře rozmístěny po celé Evropě ve třech různých typech průmyslu zajišťujících zdravou finanční základnu. Zajišťujeme vývoj vlastními silami. Vyvíjíme nové výrobní technologie, jakými jsou například zařízení pro vkládání dřívek do mražených krémů (tzv. stick insertors). Z Francie, České republiky, Turecka, Nového Zélandu a Rumunska máme optimální možnost dodávat s krátkou dodací lhůtou tzv. just in time.

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Lucie Heřmanová
Telefon: +420 492 600 329
Web: http://www.centralsticks.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

lh@centralsticks.cz | Informace přidány: 2015 Apr 30 15:42:37