Candi Erudi a.s.

Křivá 25, Ostrava, 70200

Candi Erudi a.s. je mladá vzdělávací a konzultační společnost s celorepublikovou působností. Specializujeme se na tvorbu vzdělávacích projektů na míru a vytváření inovativních vzdělávacích programů.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Iva Greplová
Telefon: 773590951
E-mail: iva.greplova@gmail.com

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Manažer projektu

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 5 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

iva.greplova@gmail.com | Informace přidány: 2014 Nov 12 17:31:55