BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Chemická 1/2039, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

Logo firmy Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik se datuje již do r. 1927. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., jako člen skupiny BorsodChem, podporuje realizaci polyurethanové strategie mateřské společnosti BorsodChem Rt. svými navazujícími výrobky a službami, vyvíjí a provozuje moderní, ekonomicky efektivní, životní prostředí nezatěžující a bezpečné technologie, které přispívají k ziskovosti skupiny BorsodChem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele - Wanhua Industrial Group.

Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové chemie.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Alexandra Pánková
Telefon: 596 642 405
E-mail: alexandra.pankova@bc-mchz.cz
Web: http://www.borsodchem-cz.com/About-us/Profile.aspx

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Chemik pro obsluhu zařízení

Požadované zkoušky:
 

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod

Požadované zkoušky:
 

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

alexandra.pankova@bc-mchz.cz | Informace přidány: 2015 Feb 24 16:37:10