Biocel Paskov a.s.

Zahradní 762, Paskov, 73921

Logo firmy Vítejte v akciové společnosti Biocel Paskov, ve společnosti, která vyrábí viskózovou buničinu pro textilní průmysl. Akciová společnost Biocel Paskov ve své činnosti navazuje na vratimovskou celulózku, která na severovýchodě České republiky zahájila svou činnost již v roce 1883. Do roku 2012 jsme v Paskově vyráběli sulfitovou buničinu pro papírenský průmysl. Více než 90 % bylo každoročně exportováno na světové trhy.

V roce 2010 jsme se stali součástí nadnárodní skupiny Lenzing, největšího světového výrobce viskózových vláken používaných zejména v textilním průmyslu. S investicí přesahující dvě a půl miliardy korun jsme změnili technologii výroby papírenské na viskózovou buničinu, zvýšili ekonomickou výkonnost a udělali další kroky ke zlepšení ochrany životního prostředí. Nová technologie nám umožňuje ještě dokonalejší využití dřevní hmoty.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Zdeněk Koťátko
Telefon: 558 462 130
E-mail: z.kotatko@lenzing.com
Web: http://www.biocel.cz/cs/homepage/

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Chemický technik operátor

Požadované zkoušky:
 

Chemik pro obsluhu zařízení

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

z.kotatko@lenzing.com | Informace přidány: 2015 Jan 23 10:30:36