BIC Brno spol. s r.o.

Purkyňova 648/125, Brno, 61200

Logo firmy BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváříme spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporujeme tím přenos inovací do praxe. Za dobu své existence jsme odstartovali v 10 realizovaných inkubátorech 126 inovačních firem a navázali spolupráci s více než 430 dalšími. Soustavně se věnujeme také výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snažíme o zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.

Našim cílem je podporovat podnikatele v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílíme se na řešení problémů firem, vyhledáváme partnery pro spolupráci či zajišťujeme jejich další rozvoj účastí v projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů. Smyslem poskytovaných služeb je úspora času managementu firem a snaha najít rychlé a racionální řešení.

Při náboru nových zaměstnanců v rámci kvalifikačních předpokladů uznáváme také příslušná osvědčení o odpovídající profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Kontakt

Kontaktní osoba Karel Kouřil
Telefon: 511156228
E-mail: kouril@bicbrno.cz
Web: http://www.bicbrno.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

majer@bicbrno.cz | Informace přidány: 2015 Feb 19 14:17:06