Bc. Klára Málková

Lupáčova 78, Chrudim, 53701

Logo firmy Agentura Veselá společnost se zaměřuje na volnočasovou činnost mládeže. Pořádá školy v přírodě, školní výlety a letní tábory. Zajišťuje aktivní využití volného času mládeže, kterým přispívá k prevenci kriminality.

Kontakt

Kontaktní osoba Klára Málková
Telefon: 608453007
E-mail: produkty@veselaspolecnost.cz
Web: http://www.veselaspolecnost.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Pedagog volného času

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 10 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

produkty@veselaspolecnost.cz | Informace přidány: 2017 Nov 24 11:04:48