BARTOŇ - textil a.s.

Odboje, Náchod, 54701

Společnost BARTOŇ – textil a.s. patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce podkladových textilií pro výrobu abrazivních (brusných) materiálů. Jejich celkový podíl tvoří přibližně 10% v celé Evropě. Naše výrobky se vyváží do celého světa.

Svým zákazníkům nabízíme dlouholetou tradici a zkušenosti s impregnacemi a zátěry tkaných i netkaných technických textilií z přírodních syntetických i směsových materiálů.

STROJNÍ VYBAVENÍ

Tkalcovské stavy
Dornier – 21 kusů vzduchových stavů, Rapid + P125 – 40 kusů - šíře až 360cm, hmotnost režných tkanin do 350 g/m2 - celková kapacita tkalcovny je cca 5,5 mil. bm

Stroje na úpravu textilií
Brückner – 2 kusy, Fleissner – 1 kus - šíře do 200 cm - celková kapacita úpravny textilií je 9 mil. bm


V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Vladimír Telenský
Telefon: +420491433005
E-mail: vtelensky@barton-textil.cz
Web: http://www.barton-textil.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vtelensky@barton-textil.cz | Informace přidány: 2014 Nov 25 18:48:44