AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - provozovna Karlovy Vary

Mostecká 95, Otovice, 362 32

Logo firmy Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. působí na území České republiky od roku 1993. Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabýváme především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem.

Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří:

svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
svoz a využití separovaných složek odpadu
zpracování druhotných surovin
svoz a odstranění nebezpečných odpadů
sanace starých ekologických zátěží
letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
čištění průmyslových provozů
údržba městské zeleně
provozování sběrných dvorů
svoz velkoobjemového odpadu
poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
AVE holding
Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině.

AVE holding je součástí skupiny EP INDUSTRIES , která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství také v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Ing. Rostislav Matyáš
Telefon: +420353176261
E-mail: karlovyvary@ave.cz
Web: http://www.ave.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Řidič skupiny C, E

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 4 zaměstnance.

 

Dělník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

rostislav.matyas@ave.cz | Informace přidány: 2015 Feb 26 13:07:37