ATRUCK LOGISTICS, a.s.

Václavovická, Šenov, 73934

Logo firmy V současnosti společnost ATRUCK LOGISTICS disponuje 28 návěsovými soupravami, dodávkou s hydraulickým čelem a malou dodávkou; naše vozidla máme vybavena zařízením pro on-line sledování polohy vozidla během transportu, umožňujícím komunikaci řidiče s dispečinkem, popř. se zákazníkem.


Filozofii firmy vyjadřujeme slovní hříčkou "ATRUCK, Your Atructive Transport", kde usilujeme:
- Zajistit komplexní dopravní služby
- Poradit si s jakoukoli nestandardností, či atypickým požadavkem, vč. JIT (just-in-time) časově přesných dodávek
- Být vybaveni odpovídající technikou tak, aby byla profesionálně zvládnutelná téměř jakákoli přeprava, či zadání.
Proto téměř každý návěs je nějak speciálně upravený a přizpůsobený potřebám zákazníků
- Realizovat jak celovozové, tak kusové zásilky

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Milan Šmatláň
Telefon: 737254163
E-mail: smatlan@atruck.cz
Web: http://www.atruck.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Řidič nákladní dopravy

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 0 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

smatlan@atruck.cz | Informace přidány: 2015 Mar 9 08:02:06