ArcelorMittal Ostrava a.s.

Vratimovská 689/117, Ostrava, 71900

Logo firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal.

Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Iveta Danysová
Telefon: 595 687 330
E-mail: iveta.danysova@arcelormittal.com
Web: http://ostrava.arcelormittal.com

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Dozorce výhybek

Požadované zkoušky:
 

Hradlař, Hláskař

Požadované zkoušky:
 

Posunovač

Požadované zkoušky:
 

Výhybkář

Požadované zkoušky:
 

Elektrická zařízení

Požadované zkoušky:
 

Elektrické instalace

Požadované zkoušky:
 

Elektrické rozvody

Požadované zkoušky:
 

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Požadované zkoušky:
 

Elektrotechnik měřících přístrojů

Požadované zkoušky:
 

Montér elektrických instalací

Požadované zkoušky:
 

Montér elektrických sítí

Požadované zkoušky:
 

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Požadované zkoušky:
 

Montér slaboproudých zařízení

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik dispečer

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik mistr

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik operátor

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik technolog

Požadované zkoušky:
 

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Požadované zkoušky:
 

Hutník tavič ocelí

Požadované zkoušky:
 

Hutník tažeč kovů

Požadované zkoušky:
 

Hutník valcíř kovů

Požadované zkoušky:
 

Hutník vysokopecař

Požadované zkoušky:
 

Koksař obsluha baterií

Požadované zkoušky:
 

Koksař obsluha chemické části koksovny

Požadované zkoušky:
 

Modelář ve slévárenství

Požadované zkoušky:
 

Řidič velkostroje

Požadované zkoušky:
 

Tavič

Požadované zkoušky:
 

Obsluha CNC obráběcích strojů

Požadované zkoušky:
 

Opravář strojů a zařízení

Požadované zkoušky:
 

Provozní zámečník

Požadované zkoušky:
 

Chemik pro obsluhu zařízení

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

iveta.danysova@arcelormittal.com | Informace přidány: 2015 Jan 16 14:48:39