AMATI - Denak, s.r.o.

Dukelská 44, Kraslice, 358025

Logo firmy Dědictví výroby hudebních nástrojů naplňuje společnost Amati každým vytvořeným nástrojem, který přináší radost z hudby. Společně s tím si je v Amati každý zaměstnanec vědom toho, že jeho osobní úspěch, tak jako úspěch celé společnosti je odrazem úspěchu našich zákazníků, a proto je pro společnost prioritní cíl spokojený zákazník.
Naše know-how a přístupy nám umožňují být flexibilní a přinášejí nekonvenční přístupy v řešení požadavků zákazníků, což dává našim nástrojům osobitost a přináší hudebníkům radost z hudby. Neustálý dialog s hudebníky je zcela zásadní a pro další rozvoj nezbytný.

Těšíme se na novou budoucnost. Jsme sami tvůrci naší budoucnosti a jsme otevřeni novým přístupům ve všech oblastech rozvoje. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči budoucím generacím, a proto jednáme v souladu s životním prostředím.

Jsme silně pro-exportní společnost, kdy se významně zaměřujeme na mezinárodní rozvoj. I když se naše myšlení zaměřuje právě tímto směrem, nezapomínáme na dobré vztahy s našimi tuzemskými zákazníky, pro které chceme být kvalitním a silným partnerem. Jsme velmi hrdí, že tvoříme nástroje se „značkou“ Vyrobeno v České republice.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Martina Strnad
Telefon: 352309402
E-mail: strnad@amati.cz
Web: http://www.amati.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

strnad@amati.cz | Informace přidány: 2015 Mar 26 11:43:28