Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Zelený pruh 52, Praha, 14700

Logo firmy Akademie řemesel Praha - Střední škola technická vznikla v roce 1954. Dnes nabízí žákům široké spektrum oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Zájemcům z řad veřejnosti nabízí rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky a certifikace. Podporuje svými aktivitami a nabídkou studijních oborů zájem o technické vzdělávání.
Akademie řemesel Praha připravuje pro uchazeče z řad veřejnosti rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializujeme se stavební, strojní a další řemeslné profese. Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy na zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. V případě získání ÚPLNÉ profesní kvalifikace může uchazeč následně získat výuční list po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky s výučním listem v daném oboru bez předchozího studia, o kterou písemně požádá ředitele AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední školy technická, Praha 4, Zelený pruh, na základě získaného Osvědčení (nebo souboru Osvědčení) o úplné profesní kvalifikaci.

Každý žák je pro nás klientem, kterého si vážíme a jsme připraveni ho vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsou potřeba k úspěšnému vstupu na současný trh práce.

Kontakt

Kontaktní osoba Ivana Nechvátalová
Telefon: 605388098
E-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz
Web: http://www.zelenypruh.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

inechvatalova@zelenypruh.cz | Informace přidány: 2016 Dec 18 23:36:01