AKADEMIE MMM SOLAR s.r.o.

na Milířích 584/76, Ostrava, 72527

Logo firmy Vzdělávací společnost pro profesi "Instalater solárních termických soustav".

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Miloslav Mužík
Telefon: +420 603 295 655
E-mail: solarnitechnika@seznam.cz
Web: http://academy-for-solar-heating.webnode.com/

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Lektor dalšího vzdělávání

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 0 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

solarnitechnika@seznam.cz | Informace přidány: 2014 Nov 5 00:14:33