Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.

Picassova 549, Ústí nad Labem, 40331

Logo firmy Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z. s. zkr. ADZ ČR, z. s. je zapsaný spolek, dále jen spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Užívá statutu veřejně prospěšné právnické osoby, která je humanitární a nevládní neziskovou organizací NGO (non-governmental organization), určena k veřejně prospěšné činnosti, záchraně a ochraně obyvatel.
Zkratka názvu spolku: ADZ ČR, z. s.
Anglický ekvivalent jména spolku:EMTs ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Účel spolku ADZ ČR, z. s. je především v humanitárním, záchranném a vzdělávacím směru, dále v osvětové činnosti, záchranářské pomoci, první pomoci a technické pomoci působící na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“)
Posláním spolku je zejména chránit zdraví a lidské životy, předcházet utrpení a pomoc potřebným osobám, kteří tuto pomoc naléhavě potřebují, a dále v osvětové činnosti, první pomoci, záchranářské, technické pomoci a ochrany obyvatel.

Kontakt

Kontaktní osoba Petr Urban
Telefon: 777117153
E-mail: info@adz-cr.cz
Web: http://www.adz-cr.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kancelar@adz-cr.cz | Informace přidány: 2018 Feb 22 17:10:10