AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.

Kostelní 6, Praha, 17000

Logo firmy U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
Veřejná obchodní společnost AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. zahájila svou činnost 26. 5. 2006. Pod hlavičkou společnosti vykonávají advokacii tři advokáti – Mgr. Petra Koutná, Mgr. Kateřina Fáberová Slušná a JUDr. Tomáš Bělohlávek.

V rámci své dosavadní právní praxe jsme poskytovali právní služby desítkám klientů, mezi něž patří jak malé české společnosti a jednotliví podnikatelé, tak velké mezinárodní korporace zejména v oblasti IT a telekomunikací, ale i ústřední orgány státní správy a veřejnoprávní korporace. Poskytujeme právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradenství, které poskytujeme, vychází z detailních znalostí podnikatelské činnosti klienta, jeho obchodních záměrů a cílů, jeho vnitřní i vlastnické struktury, strategických postojů. Formu poskytovaných služeb vytváříme vždy „na míru“ s ohledem na preference klientů i rozsah požadovaných služeb – formy právní pomoci zahrnují široké spektrum služeb od „on-line poradenství“ na dálku, po přiřazení advokáta do sídla klienta, kde se advokát stává ve stanoveném časovém rozsahu interním legal counsel – právním poradcem – společnosti klienta.

Kontakt

Kontaktní osoba Adam Bínovec
Telefon: 223 006 763
E-mail: info@counsel.cz
Web: http://www.counsel.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

akksbvos@seznam.cz | Informace přidány: 2014 Oct 29 16:02:53