Agrowest a.s.

Božkovská 15, Plzeň, 32600

AGROWEST a.s.
V letech 1947 až 1948 se sloučili obchodní zástupci československých i zahraničních výrobců zemědělské mechanizace pod názvem Agrounie. Z této organizace vznikly Sklady mechanizačních potřeb a v roce 1949 Rozdělovny mechanizačních potřeb. V roce 1951 vzniká ÚMEZ – Ústředí pro mechanizaci zemědělství. Podnik měl sídlo v Praze a podléhal přímo ministerstvu zemědělství. V roce 1952 jsou zřízeny Krajské podniky zemědělského zásobování, které jsou k 1. dubnu 1958 zrušeny a je vytvořena obchodně technická organizace Agrotechna. Tento nový podnik byl začleněn do resortu ministerstva strojírenství. V roce 1960 dochází v ČSSR k administrativně správní reorganizaci, při které došlo ke snížení počtu okresů a krajů zhruba na polovinu. Obchodní organizace Agrotechna přizpůsobila svou obchodní síť nové situaci a z dosavadních 23 odštěpných závodů vzniklo 10 krajských odštěpných závodů. Od 1. 3. 1962 byla Agrotechna zrušena a vytvořen Ústřední podnik zemědělské techniky.

V polovině roku 1965 dochází k zásadní reorganizaci v resortu průmyslu. Vznikají nové výrobní hospodářské jednotky, mezi nimi také VHJ Zbrojovka se sídlem v Brně. Do ní je přeřazen i Ústřední podnik zemědělské techniky.

Dnem 1. 1. 1982 je zřízena v resortu všeobecného strojírenství nová VHJ podniků zemědělské techniky s názvem VHJ Agrozet. Naší obchodní sítě se kromě změny názvu - Agrozet, koncernová obchodní organizace, Brno – jiným zásadnějším způsobem tato organizace nedotkla.

Poslední vývojová etapa (před rokem 1990) obchodní organizace Agrozet Brno souvisí s ustavením státního podniku Agrozet, koncern zemědělského strojírenství Brno, a to dnem 1. 4. 1989. Obchodní organizace Agrozet Brno je jednou ze 14 strukturálních jednotek nově vzniklého státního podniku.

Zásluhou zásadních změn politiky v závěru roku 1989 a počátkem roku 1990 vzniká k 1. 4. 1990 státní podnik Agrotechna Brno. Jeho součástí je odštěpný závod 03 Plzeň.

S účinností od 1. října 1990 byly ministerstvem strojírenství a elektroniky České republiky založeny samostatné podniky a jedním z nich byl Agrozet Plzeň, státní podnik.

Od roku 1990 začala probíhat celostátní akce „privatizace“. Řada malých podniků byla zařazena do tzv. malé privatizace. O zařazení podniků do jednotlivých etap a podob privatizace rozhodovala příslušná ministerstva, schvalování podléhalo rozhodnutí vlády.
Státní podnik Agrozet Plzeň byl zařazen do první vlny kuponové privatizace. Byl zpracován privatizační projekt a akciová společnost založena k datu 1. května 1992 pod názvem Agrowest.

Nově vzniklá společnost se zabývá prodejem zemědělské techniky a náhradních dílů prostřednictvím obchodních středisek v Plzeňském a Karlovarském kraji. V roce 2003 byla oblast rozšířena o část Ústeckého kraje.
web stránky: www.agrowest.com

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon: 377183911
E-mail: info@agrowest.com
Web: http://www.agrowest.com

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

drastal@agrowest.com | Informace přidány: 2015 May 21 13:48:40