AGRO Bohouňovice II, spol. s r.o.

41, Horní Kruty, 28146

Jsme zemědělská společnost založena v roce 1992, která obhospodařuje cca 900 ha zemědělské půdy v k.ú. Bohouňovice II a 5 okolních katastrálních územích. Naši pěstební činnost kombinujeme s živočišnou výrobou. Chov jatečného skotu probíhá na dvou středících v Bohouňovicích II a Radlicích. Zaměstnanecká základna je tvořena 10 lidmi: 5 zaměstnanců v RV, 2 zaměstnanci v ŽV a 3 zaměstnanci v administrativě.

Kontakt

Kontaktní osoba Ivana Jeřábková
Telefon: 602496154
E-mail: ivana.jerabkova@agrobohounovice.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Mechanik - opravář zemědělských strojů

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 4 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

agrobohounovice@seznam.cz | Informace přidány: 2018 Jul 17 07:56:08