Advanced World Transport a.s.

Hornopolní 3314/38, Ostrava, 702 62

Logo firmy Pod pojmem skupina AWT se rozumí soubor nezávislých samostatných společností (např. Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s.), které využívají společné logo a korporátní identitu licencované od své mateřské společnosti Advanced World Transport B.V.
Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl.

AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5100 vozů. V České republice vlastní rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnává přes 2000 pracovníků a její tržby se blíží 8 miliardám korun.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Luděk Vyplel
Telefon: 596 166 447, 724 577 784
E-mail: vyplel@awt.eu
Web: http://www.awt.eu/cs

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Posunovač

Požadované zkoušky:
 

Staniční dozorce

Požadované zkoušky:
 

Tranzitér

Požadované zkoušky:
 

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Požadované zkoušky:
 

Vedoucí posunu

Požadované zkoušky:
 

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Požadované zkoušky:
 

Mechanik kolejových vozů

Požadované zkoušky:
 

Opravář strojů a zařízení

Požadované zkoušky:
 

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vyplel@awt.eu | Informace přidány: 2015 Mar 11 10:38:13